Vấn đề xử lý nước

1. Cách lắp đặt hệ thống lọc nước tuần hoàn cho bể bơi di động?

Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách lắp đặt và có tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống:

2. Nguồn nước cho bể bơi di động?

Nguồn nước cho bể bơi tùy vào điều kiện của từng vùng và kinh tế của nhà đầu tư. Về cơ bản có thể dùng:

Nước máy

Nước giếng khơi, giếng khoan

Nước sông

Nước dùng cho bể bơi không được có mùi đặc biệt và phải trong, không có rong rêu!